Duokoop maakt meer mogelijk voor starters en doorstromers

Starters op de Nederlandse woningmarkt hebben vanaf vandaag een nieuwe manier om hun droomhuis te kopen. De Almeerse onderneming DNGB heeft na jaren ontwikkeling de steun van een aantal Europese pensioenfondsen om Duokoop in Nederland op grote schaal te introduceren.

Zo werkt Duokoop
Met Duokoop koopt de starter een woning samen met Stichting DNGB Fonds I (“DNGB Fonds”). De grond onder de woning wordt door DNGB Fonds gekocht en de starter pacht de grond van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst. De woning op de grond wordt zelf door de starter aangekocht met een NHG gedekte hypothecaire lening van een hypotheekverstrekker. De starter betaalt een maandelijkse vergoeding aan DNGB Fonds voor het gebruik van de grond, de zogenaamde canon. De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met Duokoop kunnen de netto woonlasten voor de starter significant lager zijn dan bij een traditionele aankoop van een woning (in volledig eigendom) gefinancierd met een hypothecaire lening. De potentiële vermogensopbouw in de woning is echter lager bij Duokoop doordat de grond in bezit is van DNGB Fonds. Uniek aan Duokoop is dat de canon, los van een jaarlijkse inflatie aanpassing, nimmer kan worden herzien. Bovendien kan de starter op ieder gewenst moment, en op eenduidige wijze, de grond van DNGB Fonds kopen tegen een vaste grond quote (verhouding grondwaarde en marktwaarde woning) vastgesteld bij aanvang van het contract.

Betrokken partijen
DNGB, gevestigd in Almere, heeft Duokoop ontwikkeld en is uitvoerder. Stichting DNGB Fonds I, namens CS Capital Partners Real Estate Fund (“Fonds”) is het beleggingsfonds dat de grond onder de woning aankoopt en verpacht aan de starter. Dit fonds wordt beheerd door de onder Engels financieel toezicht staande vermogensbeheerder Cabot Square Capital LLP. Het fonds is opgezet voor gereguleerde Europese pensioenfondsen en overige gekwalificeerde beleggers. Het fonds is EUR 1 miljard groot waarvan onlangs een zogenaamde ‘first close’ heeft plaatsgevonden.

Hierbij de link naar een kort filmpje met uitleg over Duokoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *