ZZP-er kan al na 12 maanden een hypotheek afsluiten met NHG

Startende ZZP-ers hebben vanaf nu nog meer mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moesten zij 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu is het mogelijk om met een inkomensverklaring al na 12 maanden zelfstandigheid een hypotheek met NHG te krijgen.

Inkomensverklaring laten opstellen
Heeft de ZZP-er minder dan 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kan de klant een inkomensverklaring aanvragen. In deze inkomensverklaring wordt het toetsinkomen vastgesteld op basis van de NHG voorwaarden. Zo wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen. De NHG inkomensverklaring is vanaf dagtekening zes maanden geldig. Binnen deze periode dient het bindend aanbod te zijn uitgebracht.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?
Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag de zzp-er maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook in dat geval nog steeds over drie jaar berekend. Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar. Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Voor informatie neem vrijblijvend contact op met HypoNu voor een persoonlijk gesprek 040-8488651 of info@hyponu.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *